Könyvtárhasználati szabályzat

I. Beiratkozás és a könyvtár használatának feltételei:

 1. A könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, amely minden érdeklődő előtt nyitva áll, szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.
 2. A beiratkozás feltétele a személyazonosság igazolása. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. Kiskorú tanulók beiratkozásához felnőtt kezes jótállása szükséges.
 3. A beiratkozás ingyenes.
 4. A beiratkozás más személyre át nem ruházható. Az olvasó felelős az általa kikölcsönzött minden dokumentumért.
 5. A könyvtár dokumentumai és használati tárgyai épségének óvása minden olvasónak kötelessége. Aki a kölcsönvett, vagy helyben olvasásra kapott dokumentumot, vagy a könyvtár használati tárgyait megrongálja, köteles a kárt megtéríteni.
 6. A könyvtár használati tárgyait súlyosan megsértő olvasó kizárható a könyvtár használatából.
 7. Kabátot, táskát a földszinti megőrző szekrényekben, illetve a fogasokon kell elhelyezni.

II. A könyvtár szolgáltatásai:

 1. Helyben használat: A könyvtár helyiségében elhelyezett könyvek és folyóiratok szabadon használhatóak. Az elérhető szolgáltatásokhoz a könyvtárosok adnak útbaigazítást. A könyvtár nyilvános tereiben tilos dohányozni, ételt és italt fogyasztani, hangoskodással másokat zavarni. A könyvtár olvasó terében mobiltelefont használni nem szabad. A könyvtár állományában levő dokumentumokról a copyright jogok figyelembe vételével térítés ellenében másolat készíthető.
 2. Kölcsönzés: A kézikönyvek kivételével minden könyv kölcsönözhető. Indokolt esetben zárástól nyitásig kézikönyvtári könyv is kivihető külön térítési díj ellenében. Felnőtt olvasóink egyszerre hat könyvet, gyerekek hármat kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő négy hét. Ha az olvasó által kért könyv az állományban nem található meg, könyvtárközi kölcsönzés vehető igénybe. Ebben az esetben a kölcsönadó szab határidőt. A már kikölcsönzött dokumentumra előjegyzés vehető fel. Videokazetták, DVD-k klubtagsági díj befizetése ellenében, egy hétre kölcsönözhetők. Egy alkalommal két db. videókazetta, vagy DVD kölcsönzésére van lehetőség. A periodikák a legfrissebb számok kivételével kölcsönözhetők, alkalmanként hat példány. Kölcsönözni személyesen lehet. A kölcsönzési határidőt és a kölcsönzött dokumentumok listáját kinyomtatva kapja meg az olvasó. Hosszabbítás csak a határidő lejárta előtt kérhető személyesen, vagy telefonon, amennyiben az olvasó jogosult a hosszabbításra és a műre nincs előjegyzés. A kölcsönzési határidőt túllépő olvasóknak késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmi díj tartozás rendezéséig újabb dokumentumok nem kölcsönözhetők, hosszabbítás sem kérhető. Az olvasó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású példánnyal pótolni, illetve azoknak – a könyvtár által megállapított – értékét megtéríteni.
 3. Internet-szolgáltatás: A számítógépet csak érvényes olvasójeggyel rendelkező, 12 éven felüli, a tárgyévben beiratkozott olvasó használhatja. A géphasználatot mindenkor a könyvtár alkalmazottjával kell regisztrálni a megfelelő sorszámú számítógéphez tartozó naptárban az olvasó nevének bejegyzésével. A regisztrált könyvtári tag ingyenesen internetezhet a könyvtár nyitva tartási idejében. Egy számítógép mellett egyszerre egy felhasználó dolgozhat. Az internetezést egy hétre előre lehet bejegyeztetni a következők szerint:
  • Egy olvasó ingyenesen 2-szer 1 órát internetezhet hetente.
  • Ha soron következő előjegyzés nincs és új felhasználó nem jelentkezett be, akkor a használati idő további egy órával kiegészíthető.
  • Ha az Internetre bejelentkezett felhasználó a megbeszélt időponttól számított tíz percen belül nem jelenik meg, elveszíti a géphasználat lehetőségét, s ebben az esetben a szabaddá vált géphez bárki odaülhet.
  • Ha az előjegyzést senki sem kérte, akkor az éppen jelentkező igény szerint az érkezés sorrendjében vehető igénybe a szolgáltatás ugyancsak maximum 1 óra időtartamra.
  A számítógépek be-és kikapcsolását csak a könyvtár alkalmazottja végezheti. Ha a számítógépet használó bármilyen rendellenességet észlel, azonnal szóljon a könyvtárosoknak. A számítógépet használó bejelentkezéskor jelezze, ha valamilyen eszköz hiányzik. Bármely visszaélés, vagy az internetezés általános normáiba ütköző tevékenység tilos! Kérjük, legyen tekintettel a következő használóra:
  • Úgy időzítse munkáját, hogy a következő olvasót ne várakoztassa!
  • A beállított képernyőt az eredeti ikon állapotban hagyja!
  Menteni lehet:
  • Gépre: Saját profil kialakítása és ezen belül saját könyvtárrendszer kiépítése lehetséges, ehhez szükség esetén kérje a könyvtáros segítségét! A gépre mentett adatokhoz más is hozzáférhet, ezért az adatvesztésért nem vállalunk felelősséget. Feleslegesen ne telítse a gépeket, ha valamit már nem használ, szíveskedjen törölni! Amennyiben ezt nem teszi meg, adatai egy hét múlva törlésre kerülnek.
  • Külső adathordozóra
 4. Térítéses szolgáltatások:
  • kézikönyvtári könyvek zárástól nyitásig való kölcsönzése: 100 Ft/db.
  • videoklubtagság: 1000 Ft/év
  • fekete-fehér fénymásolás, vagy nyomtatás: 20 Ft
  • színes fénymásolás, vagy nyomtatás: 100 Ft
  • könyv késedelmi díja: 10 Ft/nap/db.
  • videó késedelmi díja: 50 Ft/nap/db.

A szabályzat a Volf György Könyvtár és Helyismereti Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.